MILLAISIA YHTIÖITÄ SINUN KANNATTAA OMISTAA?

Parhaat yhtiöt esiin kolmivaiheisella karsinnalla.

Haemme yhtiöitä, joilla on hyvä osingonmaksukyky yhdistettynä hyviin kasvunäkymiin muuttuvassa maailmassa. Me kutsumme näitä toimialojensa parhaita yhtiöitä laatuyhtiöiksi. Näistä yhtiöistä haluamme rakentaa asiakkaidemme sijoitussalkut.

Kolmivaiheisessa prosessissa karsimme ensin sijoitusavaruudesta parhaan viidenneksen historiallisten tilinpäätösnumeroiden perusteella muun muassa kasvun, kannattavuuden, velkaisuuden ja erityisesti osinkojen kasvun perusteella. Seuraavassa vaiheessa valitsemme parhaat yhtiöt muun muassa yhtiöiden kasvunäkymien ja kilpailuetujen perusteella. Lopputuloksena on joukko yhtiöitä, joilla kaikilla on hyvä liiketoimintahistoria yhdistettynä lupaaviin tulevaisuuden näkymiin. Näistä yhtiöistä valitsemme aina kulloiseenkin markkinatilanteeseen sopivimmat yhtiöt ja vaihdamme yhtiöitä markkinatilanteen mukaan.

 

Google

Laatuyhtiöstrategia hyödyntää muuttuvan maailman mahdollisuudet.

Amadeus

Laatuyhtiön kriteerit

Tiukan karsinnan lopputuloksena laatuyhtiöstrategian mukaisesti sijoittavissa rahastoissamme on vain yhtiöitä, joilla on:

  • Toimialaa parempi kasvu ja kannattavuus
  • Toimialaa vahvempi ja tehokkaammin käytetty tase
  • Osingot kasvussa
  • Merkittävää kilpailuetua
Sunny