FINLANDIA-RAHASTOT

Finlandian rahastoissa korostuu sijoitusstrategian selkeys. Keskitymme muutamaan rahastoon, jotka perustuvat vahvaan näkemykseen globaaleista trendeistä ja mahdollisuuksista, joita ne yrityksille ja sijoittajille luovat.

Seuraavien vuosien aikana maailmaa muuttavat niin kulutuskykyisen keskiluokan voimakas globaali kasvu kuin uudet liiketoimintamallit ja teknologiat. Omien toimialojensa johtavat yritykset ja parhaat brändit löytävät tuotteilleen ja palveluilleen uusia asiakkaita, ja monilla toimialoilla saadaan myös todistaa uusien yritysten nousua menestykseen.

Tulevaisuuden voittajien pelikenttä on kansainvälinen. Tärkeämpää kuin missä maassa yrityksen pääkonttori sijaitsee, ovat markkinat joilla se asiakkaita palvelee. Yksittäisten maiden tai markkinoiden sijaan valitsemme sijoituskohteiksi yhtiötä joille näemme maailman muuttumisen tarjoavan merkittävää arvonnousun potentiaalia.

Alla olevista linkeistä löydät kuvaukset kunkin rahaston sijoitusideasta, tietoa rahastojen sijoituskohteista, sekä rahastoja koskevat dokumentit.

Finlandia_Korkotuotto_tunnus_LueLisaa_250x287Finlandia_2030_tunnus_LueLisaa_250x287Finlandia_Laatuyhtiot_tunnus_LueLisaa_250x287