USA Osakekori Sijoituswarrantti

 Liikkeeseenlaskija Commerzbank AG 
 Liikkeeseenlaskupäivä 9.4.2014
 Eräpäivä 23.4.2019
 Vahvistettu tuottokerroin 100%

Tarkastele tästä sijoituksen kohde-etuuksien ja tuotonlaskennan kehitystä liikkeeseenlaskuhetkestä:

Raportti