Tiedote Yrityskorilaina Pohjois-Amerikka II -tuotteen merkitsijöille

Ohjelmaesitteen täydennys

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) on julkaissut 2016 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa. Tämän johdosta liikkeeseenlaskijalla on velvollisuus täydentää joukkovelkakirjaohjelmansa ohjelmaesitettä arvopaperimarkkinalain mukaisesti.

Täydennyksestä johtuen sijoittajalla on oikeus perua merkintäsitoumuksensa kahden pankkipäivän kuluessa siitä, kun täydennys on julkaistu Finlandia Groupin nettisivuilla eli viimeistään 1.6.2016. Peruutusoikeus on Yrityskorilaina Pohjois-Amerikka II merkitsijöillä.

Liikkeeseenlaskijan täydennys on lisätty tuotteen kotisivulle.Helsingissä 30.5.2016

Finlandia Group Oyj