Suomi Sijoituswarrantti

 

 

 Liikkeeseenlaskija Commerzbank AG 
 Liikkeeseenlaskupäivä 18.11.2015
 Eräpäivä 2.12.2020
Vahvistettu tuottokerroin 104%

Tarkastele tästä sijoituksen kohde-etuuksien ja tuotonlaskennan kehitystä liikkeeseenlaskuhetkestä:

Raportti