Pankit ja Rahoitusyhtiöt Autocall

Euroopan keskuspankin (EKP) maaliskuussa aloittama massiivinen elvytyspaketti, talouskasvun käänne sekä alhaiset korot ovat siivittäneet Euroopan osakemarkkinat nousuun vuoden alusta alkaen eikä muutosta nousutrendiin ole havaittavissa EKP:n setelipainamisen jatkuessa vielä pitkään. Erittäin mielenkiintoinen toimiala tässä markkinaympäristössä on rahoitusala, joka on vielä moniin muihin toimialoihin verrattuna arvostustasoltaan alhainen mutta jonka uskotaan kuitenkin olevan yksi suurimmista hyötyjistä EKP:n pumpatessa rahaa markkinoille ja talouden elpyessä. EKP:n toimet takaavat eurooppalaisille pankeille kustannuksiltaan halpaa rahaa ja velkapaperiosto-ohjelma kannustaa pankkeja hakemaan parempaa tuottoa taseelleen luotonannosta. EKP pyrkii täten kiihdyttämään pankkien luotonantoa, jonka seurauksena pankkien tuottojen odotetaan kasvavan. Lisäksi talouden elpyessä pankkien luottotappiot useimmiten vähenevät mikä edelleen tukee pankkien myönteistä tuloskehitystä. Pankkien lisäksi talouden elpymisestä hyötyvät myös muut rahoituslaitokset kuten globaalisti toimiva korttiyhtiö Visa, jonka tarjoamien palveluiden kysyntä kasvaa kulutuksen lisääntyessä.

 Liikkeeseenlaskija UBS AG, London Branch 
 Liikkeeseenlaskupäivä 15.7.2015
 Eräpäivä 30.7.2018
 Vahvistettu kuponki    9,8 %

Raportti