Lääketeollisuuden Tähdet Sijoituswarrantti

 Liikkeeseenlaskija Commerzbank AG 
 Liikkeeseenlaskupäivä 3.12.2014
 Eräpäivä 17.12.2019
 Vahvistettu tuottokerroin 107%

Tarkastele tästä sijoituksen kohde-etuuksien ja tuotonlaskennan kehitystä liikkeeseenlaskuhetkestä:

Raportti