Lääketeollisuuden Tähdet II Sijoituswarrantti

 Liikkeeseenlaskija Commerzbank AG 
 Liikkeeseenlaskupäivä 19.12.2014
 Eräpäivä 7.1.2020
 Vahvistettu tuottokerroin 106%

Tarkastele tästä sijoituksen kohde-etuuksien ja tuotonlaskennan kehitystä liikkeeseenlaskuhetkestä:

Raportti