Lääketeollisuuden Tähdet III Sijoituswarrantti

 

 Liikkeeseenlaskija Commerzbank AG 
 Liikkeeseenlaskupäivä 1.7.2015
 Eräpäivä 15.7.2020
Vahvistettu tuottokerroin 102%

Raportti