Kiina & Kehittyvät Markkinat Sijoituswarrantti

 Liikkeeseenlaskija Commerzbank AG 
 Liikkeeseenlaskupäivä 5.11.2014
 Eräpäivä 19.11.2019
 Vahvistettu tuottokerroin 100%

Tarkastele tästä sijoituksen kohde-etuuksien ja tuotonlaskennan kehitystä liikkeeseenlaskuhetkestä:

Raportti