Kehittyvät Markkinat Bonus Sijoituswarrantti

Merkittävä ja alati kasvava osuus maailmantalouden kasvusta tulee edelleen kehittyviltä markkinoilta ja kehittyvät markkinat ovat avainasemassa maailmantalouden kasvun ylläpitämisessä tulevaisuudessa. Uskomme, että kehittyvät markkinat tarjoavat mielenkiintoisia sijoitusmahdollisuuksia pitkän ajan trendin puoltaessa positiivista kehitystä kehittyvien markkinoiden talouksille. Kehittyvien markkinoiden osakkeiden arvostustasot ovat alhaisimmilla tasoillaan sitten finanssikriisin mikä edelleen lisää osakkeiden houkuttelevuutta sijoituskohteena vallitsevassa markkinaympäristössä.

 

 Liikkeeseenlaskija Commerzbank AG 
 Merkintä-aika 12.1.-12.2.2016
 Eräpäivä 16.3.2020
 Vahvistettu tuottokerroin 90%

Tarkastele tästä sijoituksen kohde-etuuksien ja tuotonlaskennan kehitystä liikkeeseenlaskuhetkestä:

Raportti