Elvytyspaketti Eurooppa Sijoituswarrantti

 Liikkeeseenlaskija Commerzbank AG 
 Liikkeeseenlaskupäivä 22.4.2015
 Eräpäivä 6.5.2020
 Vahvistettu tuottokerroin 102%

Tarkastele tästä sijoituksen kohde-etuuksien ja tuotonlaskennan kehitystä liikkeeseenlaskuhetkestä:

Raportti