FINLANDIA BLOGI:

Yrittäjän joukkuekaverina

Tuhannet tapaamiset pk-yrittäjien kanssa vuosien varrella ovat antaneet selkeän kuvan, millaista on olla yrittäjä Suomessa. Yrittäjän profiili on monilta osin tunnistettavissa. Avuntarpeista, huolista ja ilonaiheista löytyy paljon samankaltaisuutta ympäri maan.

Yrittäjän oma aika on monestakin syystä kortilla. Päivät ovat pitkiä, ja usein se aika kuluu ydinliiketoiminnan pyörittämiseen.

Oman elämänsä pomoja

Yrittäjät ovat oma heimonsa. Finlandiassa kutsumme heitä Oman elämänsä pomoiksi. Suomalainen yrittäjä laittaa itsensä täysillä likoon. He ovat keskimääräistä paremmin kartalla omista asioistaan, eivätkä odota, että jotkut muut tekisivät asiat hänen puolestaan.

Meidän roolimme yrittäjän elämässä on mahdollistaa ydinliiketoimintaan keskittyminen ja tarjota mahdollisimman kokonaisvaltainen näkemys ja ratkaisupaletti kunkin yrittäjän juuri senhetkisiin rahoittamisen tai säästämisen ja sijoittamisen tarpeisiin.

Rahoitustarpeita on monenlaisia

Raha on pk-yrityksenkin polttoainetta, liiketoiminnan pyörittäjä ja kasvun tekijä. Rahoituksen saaminen on ollut perinteisesti pankkien varassa. Etenkin näin koronan aikana rahoituksen saatavuusongelmat ovat korostuneet.

Omia saataviaankin saa monesti odotella piinaavan kauan. Isot yhtiöt neuvottelevat usein itselleen pitkiä maksuaikoja, jolloin monen pienemmän yrityksen kassavirtaan voi muodostua kohtalokkaita pullonkauloja.

Rahoitukselle on tarvetta myös uusien liikeideoiden edistämisessä. Suomessa on paljon kasvuyrittäjiä, joilla on erinomaisia ideoita. Näiden ideoiden kehittäminen liiketoiminnaksi vaatii luonnollisesti pääomaa.

Tehtävämme on myös auttaa yrittäjäasiakkaitamme yhteen. Monesti menestystä jo saavuttanut yrittäjä haluaa mielellään lähteä rahoittamaan uutta liikeideaa, joka toisella yrittäjällä on. Emme siis pelkästään ratkaise asiakkaidemme haasteita, vaan pyrimme yhdistämään suomalaisten yrittäjien voimia.

Säästäminen ja sijoittaminen kannattaa aloittaa ajoissa

Suomalaisesta eläketurvasta käydään julkisella puolella turhan vähän keskustelua. Millä mallilla eläkejärjestelmä on yrittäjän kannalta? Yhdellä sanalla: huolestuttava. Siksi me haluamme omalta osaltamme ylläpitää tätä keskustelua yllä.

Meidän tehtävämme on kehittää palvelutarjontaamme säästämisen ja sijoittamisen ratkaisuissa jatkuvasti siihen suuntaan, että yrittäjä saa rakennettua työuransa aikana parhaan mahdollisen ratkaisun sekä tähän hetkeen että eläkepäiviä varten.

Luottamus, asiantuntemus ja palvelu

Näkemyksemme mukaan yrittäjälle ensiarvoisen tärkeitä asioita ovat meidän työmme kannalta luottamus, asiantuntemus ja palvelu. Yrittäjä on vaativa mutta reilu asiakas. Se mikä luvataan, täytyy pitää. Luottamus täytyy ansaita, ja siinä asiantuntemus ja palvelu eivät ole haitaksi.

Palvelu pitää myös pelata, tietenkin. Pelkkä osaaminen ei riitä, vaan kiireinen yrittäjä arvostaa hyvää ja henkilökohtaista palvelua. Jos on kysyttävää, pitää tavoittaa ja saada kiinni. Yhteydenpito ei lopu sopimuksentekoon, vaan alkaa siitä. Kun perusasiat ovat kunnossa, voi keskittyä olennaiseen ja yrittäminen on vielä asteen verran hienompaa.

30.10.2020
Pekka_Lahtinen
Johnny_Martin
Pekka Lahtinen
p. 050 577 6419
pekka.lahtinen@finlandiagroup.fi
Johnny Martin
p. 0400 326 816
johnny.martin@finlandiagroup.fi