Blogi: Yksinkertainen on kaunista

Etsimme hyviä laatuyhtiöitä ympäri maailman mitä erikoisimmilta markkinoilta ja toimialoilta. Olemme vahvasti mukana maailmaa muuttavissa teemoissa tekoälystä robotiikkaan ja Aasian keskiluokkaistumiseen, mutta aina välillä eteen osuu myös yhtiöitä lähimarkkinoilta ja hyvinkin yksinkertaisilta toimialoilta. Yksi tällainen mielenkiintoinen yhtiö on ruotsalainen Green Landscaping. Yhtiö listautui Tukholman pörssiin tämän vuoden maaliskuussa, mutta on varmasti suurelle yleisölle täysin tuntematon yhtiö.

Green Landscaping on Ruotsissa toimiva maisemointipalveluita tarjoava yritys. Ruotsissa lukuisat kaupungit ja kunnat ovat jo pitkään ulkoistaneet viheralueidensa hoitoa myös yksityisille yrityksille, ja Green Landscaping on erittäin pirstaloituneen toimialan suurin ja kokenein toimija. Yhtiö perustettiin kymmenisen vuotta sitten yhdistämällä pienempiä toimijoita yhdeksi suuremmaksi kokonaisuudeksi ja samalla konsolidointistrategialla on jatkettu siitä tähän päivään asti.

Yhtiön toimialaa, eli viheralueiden kunnossapitoa ja maisemointia, voisi pitää erittäin tylsänä toimialana, mutta se tarjoaa yllättävän hyvät kasvunäkymät pitkälle tulevaisuuteen. Pelkästään Ruotsissa viheralueiden hoito- ja maisemointimarkkinan ulkoistetun osan vuotuinen koko on noin 2 miljardia euroa ja markkinan odotetaan kasvavan noin 5 prosenttia vuodessa. Green Landscapingin markkinaosuus kokonaismarkkinasta on vasta noin 5 prosenttia. Yhtiö tavoitteleekin pitkällä aikavälillä 20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua, josta 5 prosenttia tulee orgaanisesta kasvusta ja 15 prosenttia tulee yritysostojen kautta.

Pirstaloituneelta markkinalta on helppo löytää pieniä yritysostokohteita, joista yhtiö maksaa tyypillisesti 2,5–5,0 kertaa yritysten käyttökatteen. Yrityskaupoissa yhtiö pystyy lähes välittömästi parantamaan ostokohteiden kannattavuutta keskittämällä hankinnat ja taloushallinnon, joten yritysostot luovat hyvin lisäarvoa yhtiöön, jonka oma osake arvostetaan yli 10 kertaa käyttökatteen verran.

Pelkästään Ruotsin markkinalla riittää kasvuvaraa ja ostettavaa vuosikausiksi. Jos yhtiö tavoittelee esimerkiksi 20 prosentin markkinaosuutta, se nelinkertaistaisi yhtiön koon nykyisestä. Pelkästään Ruotsin markkinalla toimii noin 6 300 yritystä tällä toimialalla ja näistä kaikista yhtiön johto on identifioinut jo noin 90 potentiaalista ostokohdetta. Tämän lisäksi laajentuminen muihin Pohjoismaihin on myös mahdollista, mikä voisi kolminkertaistaan yhtiön kokonaismarkkinan koon nykyisestä 2 miljardista eurosta jopa 6 miljardiin euroon.

Yhteiskunnallinen ulottuvuus mukana

Hyvien kasvunäkymien lisäksi Green Landscapingin liiketoiminta on erittäin (tylsää ja) stabiilia. Yhtiön kunnossapito- ja maisemointisopimuskanta on noin 200 miljoonan euron suuruinen, eli noin kaksi kertaa vuotuisen liikevaihdon kokoinen. Yksittäinen sopimus on pituudeltaan keskimäärin 3–5 vuoden mittainen ja vain noin 0,2 prosenttia kokonaisliikevaihdosta, joten liiketoiminta on erittäin tasaista ja ennustettavaa. Yhdistämällä pienempiä toimijoita suuremmaksi kokonaisuudeksi Green Landscaping tuo toimialaan teollista tehokkuutta, mikä mahdollistaa yli 10 prosentin käyttökatemarginaalin (yhtiön tavoite 11 %), mikä on tuplasti parempi mihin pienet paikalliset alan toimialan yhtiöt parhaimmillaan pääsevät.

Jos Green Landscapingin hyvät kasvunäkymät ja vahvat taloudelliset luvut eivät vielä jostain syystä herätä mielenkiintoa, niin yritystä voisi tarkastella myös yhteiskunnallisesta perspektiivistä. Viheralueiden kunnossapito, parantaminen ja kasvattaminen ovat ihmisten viihtyvyyden kannalta katsoen erittäin tärkeää ympäristötyötä. Tämän lisäksi yhtiö on myös paikallisesti erittäin tärkeä työllistäjä muun muassa nuorille, heikosti koulutetuille ja maahanmuuttajille mikä on varmasti yhteiskunnalle erittäin tärkeää ja arvostettua.

Listautumisensa jälkeen yhtiön osake on noussut jo noin 20 prosenttia, eli ilmeisesti jonkun muunkin kuin meidän mielestä yksinkertainen ja tylsä voi olla kaunista. Rakenteellisena pitkän aikavälin kasvutarinana Green Landscaping on ainakin vertaansa vailla.

17.5.2018

Juuso-kenkkila-kuva-ja-yhteystiedot-2