Markkinoiden loppukesän liioiteltu korjausliike

Maailman osakemarkkinoilla on nähty kesän aikana hermostuneisuutta, ja erityisesti Yhdysvaltain keskuspankin (FED) odotettavissa olevan koronnoston ajankohta on aiheuttanut epävarmuutta. Kreikan pitkittyneet lainaneuvottelut heiluttivat markkinoita aavistuksen, mutta pahemmilta ylilyönneiltä vältyttiin. Viimeisten viikkojen aikana globaalit markkinat ovat kuitenkin olleet suorastaan paniikin vallassa Kiinasta kantautuneiden uutisten vuoksi. Suurista pörsseistä Shanghai on laskenut viimeisen viikon aikana 22 %, Yhdysvaltain S&P 500 yli 10 %, Hongkong 8 % ja Euro Stoxx 50 puolestaan 6 %. Kaikki edellä mainitut pörssit ovat paniikinomaisen jakson jälkeen teknisesti ylimyydyillä tasoilla.

Huolet alkoivat Kiinan devalvoitua valuuttansa 11.8. Tämä tulkittiin markkinoilla hätäkeinoksi maan viennin elvyttämiseksi. Kiina on viime vuosien aikana pyrkinyt määrätietoisesti vähentämään talouden sääntelyään, ja valuutan devalvoituminen johtui valuutan arvon määrittämisen muutoksesta. Aiemmin valuutan arvoa säänneltiin Yhdysvaltain dollarin suhteen.

Muutoksen jälkeen Kiinan juanin viitearvo, jonka ympärillä valuutalla käydään päivittäin kauppaa, määritetään edellisen päivän markkina-arvon, odotettavissa olevan ulkomaisen kysynnän ja tarjonnan sekä suurten kansainvälisten valuuttojen markkinaliikkeiden mukaan. Kiinan merkittävä intressi tällä hetkellä valuutan suhteen on saada oma valuutta maailmanlaajuisesti käytettäväksi reservivaluutaksi, ja esimerkiksi Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) kiitteli maan toimia valuutan arvon määrityksen suhteen.

Viime viikon loppupuolella paniikinlietsojat saivat syyn pessimismiin Kiinan teollisuusyritysten ostopäällikköindeksin laskiessa vuoden 2012 jälkeen alimmalle tasolleen. Talouskasvun vauhtia kuvaavat luvut ovat hieman hiipuneet kesän mittaan, ja markkinoilla on herännyt epäilys, ettei Kiina yllä talouskasvutavoitteeseensa. Makrotalouden tilaa kuvaavien lukujen hiipuminen alkuvuodesta on kuitenkin tuttua Kiinasta jo aiemmilta vuosilta. Maan johto on usein tarkkaillut talouden kehitystä ensimmäisen vuosipuoliskon ajan ja toteuttanut sen jälkeen mahdollisesti tarvittavat talouden elvytystoimet toisella vuosipuoliskolla päästäkseen talouskasvutavoitteisiinsa.

Kuluva vuosi ei näytä tekevän poikkeusta tässä suhteessa. Kiinan keskuspankki leikkasi eilen (tiistaina 25.8.) ohjauskorkoaan ja alensi pankeilta vaadittavien kassavarantojen määrää. Maan johdon toimet viestittävät talouskasvun olevan edelleen tärkeä tekijä maan hyvinvoinnin turvaamiseksi. Näkemyksemme mukaan elvyttävät toimet eivät jää viimeisimpään korkojen leikkaukseen, minkä seurauksena Kiinassa ei nähdä talouskasvun romahdusta tänä vuonna. 

Muualla maailmassa FED on tekemässä koronnostoa nollatasolta Yhdysvalloissa, jossa talouskasvu on ollut viime aikoina vahvaa. Historiallisesti osakemarkkinoiden nousukausi on jatkunut vielä useita vuosia siitä, kun ohjauskoron nostot aloitetaan. Vanhalla mantereella puolestaan Euroopan keskuspankin setelielvytys on vasta aloitettu ja talous on palaamassa kasvu-uralle. Epävarmuuden lisääntyminen johtaa markkinoilla usein korjausliikkeeseen, mutta viimeisen viikon aikana nähty romahdus on näkemyksemme mukaan vahvasti liioiteltu.

Tomi-Paavilainen-kuva-ja-yhteystiedot-3