Erikoissijoitusrahastot Finlandia High Yield+ ja Finlandia Likvidi sulautuvat Finlandia Korkotuotto -erikoissijoitusrahastoon 16.5.2016. 

Sulautumisella ei ole vaikutusta osuudenomistajien rahasto-omistusten arvoon eikä se aiheuta pääomatuloveroa osuudenomistajille. Sulautumisen jälkeen kaikilla osuudenomistajilla on samat oikeudet vastaanottavassa Finlandia Korkotuotto -erikoissijoitusrahastossa. 

Osuudenomistajien ei tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin sulautumisen vuoksi, vaan rahasto-osuudet siirtyvät automaattisesti vastaanottavaan sijoitusrahastoon. 

Tarkemmat tiedot esitetään oheisessa tiedotteessa.

Sulautumista koskeva tiedote
 
Finlandia Korkotuotto -erikoissijoitusrahaston avaintietoesite