Ormat laajentaa toimintaansa yritysostolla

Uusituvaa energiaa tuottava yhtiö Ormat Technologies ilmoitti laajentavansa toimintaansa ostamalla Viridity Energyn. Ormat valmistaa geotermistä energiaa tuottavia voimaloita. Voimalaitosten ongelmana on yleisesti energian varastoiminen ja siirtäminen, jossa energiaa valuu hukkaan. Yrityskaupan myötä toimintaa pyritään tehostamaan jatkossa.

Viridity ratkaisee energian varastoimisen ongelmia ja optimoi energian käyttäjien kulutusta VPower-ohjelmallaan. VPower hyödyttää sekä tuottajaa että kuluttajaa seuraamalla reaaliaikaisesti ja ennakoimalla energiamarkkinoita automatisoidun ohjelmiston avulla. Näin energia saadaan myytyä tehokkaammin sitä tarvitseville, ja hinta pysyy alhaisempana.

16.1.2017

Ormat_post

Finlandia 2030 -rahasto

Digitalisoituvat palvelut, tuoteinnovaatiot, uusi teknologia ja maailman väestön varallisuuteen ennakoidut muutokset mullistavat monia toimialoja. Se tarkoittaa huikeita mahdollisuuksia kasvavilla liiketoiminta-alueilla toimiville yrityksille. Monet tulevaisuuden voittajista tekevät jo tänään vahvaa liiketoimintaa.

Rahastosivuille >>