Muutoksia Finlandia-rahastojen yhteisiin sääntöihin

Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteisten sääntöjen muutokset on hyväksytty Finanssivalvonnan toimesta 15.5.2020. Yhteisiin sääntöihin on tehty uuden sijoitusrahastolain edellyttämiä muutoksia: 

  • Fyysisten osuustodistusten antamisesta luovutaan.
  • Vuosittain varsinaista rahasto-osuudenomistajien kokousta ei enää järjestetä.
  • Merkintöjen ja lunastusten rajoittamista koskevia edellytyksiä on tarkennettu ja rahastoyhtiöllä on oikeus tiettyjen edellytysten täyttyessä lunastaa rahasto-osuudet omasta aloitteestaan.
  • Sääntöihin on lisätty mahdollisuus ilmoittaa rahastojen sääntömuutoksista rahastoyhtiön verkkosivuilla.

 

Finlandia-sijoitusrahastojen yhteisiin sääntöihin voit tutustua täällä >>

25.5.2020