Home Depotille vahva osavuositulos

Asunnonomistajat remontoivat tällä hetkellä aktiivisesti Yhdysvalloissa, minkä seurauksena paikallinen rautakauppaketju Home Depot raportoi vahvan osavuosituloksen edelliseltä vuosineljännekseltä. Yhtiön liikevaihto kasvoi 6 % edellisvuoteen verrattuna ja osakekohtainen tulos nousi peräti 17 %.

Home Depot oli myös loppuvuoden suhteen luottavainen ja nosti hieman tulosohjeistustaan loppuvuodelle. Yhtiö uskoo rakennusaktiviteetin pysyvän edelleen noususuunnassa. Home Depot esitti mielenkiintoisen tilaston, jossa verrattiin kotitalouksien asuntolainanlyhennyksiä suhteessa tuloihin. Vuosina 1995–2000 noin 22 % kotitalouksien tuloista käytettiin asuntolainan lyhennykseen. Tällä hetkellä vastaava luku on 14 %, joten kotitaloudet voivat vielä jonkin aikaa käyttää tulojaan asuntojen remontoimiseen korkojen nousua odottaessa.

17.11.2016

HomeDepot_post_2

Finlandia Laatuyhtiöt -rahasto: TUNNETUT MENESTYJÄT

Omien alojensa johtavilla yrityksillä on tunnetut brändit, halutut tuotteet ja uskollinen asiakaskunta. Uskomme, että monilla näistä yrityksistä on paitsi vahvat näytöt takanaan, myös merkittävät kasvunäkymät edessään. Globaalit megatrendit ennustavat, että maailman kulutuskykyinen ja laatutietoinen väestö kasvaa lähivuosikymmeninä miljardeilla ihmisillä.

Rahastosivuille >>