Finlandian osakerahastot – alkuvuoden tuotot yli 10 prosenttia

Laatuyhtiöihin sijoittavilla rahastoillamme on ollut erinomainen alkuvuosi rahastojen tuottojen ollessa yli tuplat maailman osakemarkkinoiden nousuun verrattuna.

Suuriin tunnettuihin kansainvälisiin laatuyhtiöihin sijoittava Finlandia Laatuyhtiöt -rahasto on noussut 10,3 prosenttia vuoden alusta (2.5.2017 tilanne) ja pienempiin pidemmän aikavälin kasvupotentiaalin omaaviin laatuyhtiöihin sijoittava Finlandia 2030 -rahasto on noussut 10,7 prosenttia vuoden alusta (2.5.2017 tilanne).

Samaan aikaan maailman osakemarkkinat ovat nousseet 4,9 prosenttia (2.5.2017 tilanne; MSCI Maailma tuottoindeksi euromääräisenä), eli molemmat osakerahastomme ovat onnistuneet nousemaan yli kaksinkertaisesti sen, mitä osakemarkkinat yleisesti ovat nousseet vuoden alusta. Molemmat rahastot ovat lisäksi olleet riskitasoltaan maailman osakemarkkinoita vähempiriskisiä alkuvuonna, eli riskikorjattuna ylituotto on ollut merkittävästi tätäkin parempi.

Pyrimme löytämään molempiin osakerahastoihimme laatuyhtiöitä, joiden osakkeissa uskomme pitkän ajan positiivisten kasvunäkymien lisäksi olevan juuri tällä hetkellä hyvää nousupotentiaalia. Keskimäärin kasvavat laatuyhtiöt ovat arvostuskertoimiltaan kalliita, mutta emme anna tämän vaikuttaa liikaa sijoituspäätöksiimme.

Finlandia Group_rahastokäyrät_toukokuu_2017

Temenos – kallis, mutta erinomainen

Hyvänä esimerkkinä voinee mainita sveitsiläis-englantilaisen pankkialan IT-järjestelmätoimittaja Temenoksen, johon sijoitimme viime kesänä Finlandia 2030 -rahaston aloittaessa toimintansa. Silloin yhtiö vaikutti arvostuskertoimilta kalliilta eteenpäin katsovan (seuraavien 12 kuukauden ennusteisiin pohjautuvan) P/E-luvun ollessa yli 26.

Osake oli myös noussut viime kesänä yli 60 prosenttia edellisestä kesästä. Näimme kuitenkin yhtiön markkina-aseman kehittyvän yhä positiivisempaan suuntaan ja tiesimme, että pankkialalla on tällä hetkellä valtavat paineet modernisoida pankkijärjestelmiään kustannusten alentamiseksi ja pärjätäkseen kilpailussa uusia ketterämpiä toimijoita vastaan.

Temenoksen osakkeen arvonkehitys on ollut rahastossamme huomattavasti ennakko-odotuksiamme vahvempaa osakkeen arvon noustua yli 60 prosenttia viime kesän ostohetkestä. Olemme edelleen positiivisia yhtiön kasvunäkymistä, joten emme näe syytä luopua osakkeista, vaikka nousu onkin ollut näin kova.

Otamme molemmissa osakerahastoissamme vahvasti näkemystä siihen, miten maailma tulee kehittymään seuraavien 5–10 vuoden kuluessa. Tästä syystä ylipainotamme vahvasti IT-sektoria ja ylipäätään teknologian kehittämiseen vahvasti panostavia yhtiöitä toimialasta riippumatta. Pyrimme myös olemaan parhaiden brändien kautta mukana Aasian keskiluokkaistumisen tuomissa kasvumahdollisuuksissa.

Finlandia Group_rahastot_toukokuu_2017

Parhaita nousijoita osakerahastoissamme alkuvuonna (25.4.2017 mennessä)

Finlandia Laatuyhtiöt

  1. Hasbro (+30,6 %, kestokulutustavarat ja -palvelut) – Juuri maailman suurimmaksi lelumyyjäksi (ohi Mattelin) noussut yhtiö, joka hyötyy tällä hetkellä Disney-yhteistyöstä valtavasti Disneyn elokuvaliiketoiminnan kasvaessa kovaa.
  2. Adobe (+29,7 %, informaatioteknologia) – Ylivoimainen markkinajohtaja digitaalisen sisällöntuoton softassa (mm. Photoshop), jonka liiketoimintamallin siirtymä lisenssimyynnistä kuukausittaiseen käyttömaksuun nostaa kannattavuutta huomattavasti. Yhtiöllä valtava kasvupotentiaali Aasiassa.
  3. Facebook (+27,3 %, informaatioteknologia) – Kilpailee tasaisesti Googlen kanssa digitaalisen mainosmarkkinan herruudesta. Facebookin käyttäjämäärät yhä kasvussa ja käyttäjät erittäin sitoutuneita palveluun.

 

Finlandia 2030

  1. Sunny Optical (+86,6 %, informaatioteknologia) – Maailman johtava kamerajärjestelmätoimittaja, joka hyötyy tällä hetkellä mm. kahden korkeapikselisen takakameran trendistä älypuhelimissa ja autoteollisuuden kasvavasta kamerajärjestelmien tarpeesta.
  2. Tal Education (+66,0 %, kestokulutustavarat ja -palvelut) – Kiinan johtava tutorointia ja yksityistä koulutusta tarjoava yritys, jonka kasvupotentiaali on vielä lähes rajaton yksin Kiinassa. Liikevaihdon odotetaan kasvavan 2,5-kertaiseksi seuraavan kahden vuoden aikana 2016 vuoden tasoilta.
  3. IWG (+32,7 %, kestokulutustavarat ja -palvelut) – IWG on maailman suurin vuokratoimistotiloja (Regus brändi) tarjoava yritys. Työnteon murros yhä joustavampaa ja liikkuvampaan työhön digitalisaation myötä tarjoaa Regukselle mahdollisuuden vahvaan kasvuun ja varsinkin Aasiassa kasvupotentiaali on huima.
Juuso-kenkkila-kuva-ja-yhteystiedot-2