FINLANDIA FACTORING

Raha on pk-yrityksen polttoainetta, eikä tankkia saa päästää tyhjäksi

Pk-yrityksen kassanhallinta on monesti melkoista taiteilua. Tehdystä työstä lähtevän myyntilaskun saatavat saa pahimmillaan käyttöönsä pitkälläkin viiveellä. Suurempien yritysten maksuajat ovat monesti 60–90 päivää, ja nykyisessä markkinatilanteessa tämä on hyvin yleistä. Omille avainasiakkailleen on usein hyvä antaa riittävästi maksuaikaa, mutta odottavan aika voi kuitenkin pk-yrittäjällä käydä pitkäksi, kun samaan aikaan palkat, alihankinnan kulut ja muut kiinteät kulut juoksevat normaaliin tahtiin.

Pitkiksi venyvät maksuajat aiheuttavatkin usein ylitsepääsemättömiä vaikeuksia pk-yrityksien liiketoimintaan. Tällaisissa tilanteissa voi olla paikallaan ottaa mukaan kolmas osapuoli.

Factoringin suosio kasvaa

Laskurahoitus eli factoring on monesti tällaisissa tapauksissa erinomainen ratkaisu liiketoiminnan tehostamiseksi. Se on vähän kuin vanhan ajan käteisalennus, jossa kolmas osapuoli eli rahoittaja mahdollistaa käteismaksuperiaatteen, eli yrittäjä saa rahansa käyttöön heti maltillista kustannusta vastaan.

Factoring sopii pk-sektorille kirittämään kassankiertoa ja tasaamaan toiminnan kausiluonteisuutta. Ero perinteiseen lainanottoon on se, ettei factoringissa oteta pitkäaikaista vierasta pääomaa, vaan rahoitusta, jossa itse myyntisaatava toimii rahoituksen vakuutena.

Factoringin suosio on Suomessa kasvussa, mutta on edelleen melko pientä. Euroopassa sen käyttöaste on keskimäärin 22 prosenttia, Suomessa vain 2 prosenttia. Vauhti on Suomessakin kiihtymään päin.

Finlandia-group-factoring-3

Kilpailuvaltti tarjouksissa

Rumasti sanottuna suuret yhtiöt käyttävät pk-yrityksiä pankkeina. He vaativat jopa 90 päivän maksuaikaa ja tekevät tänä aikana rahalla tuottoa. Pörssiyritykselle pitkä maksuaika antaa myös mahdollisuuden näyttää likvidimmältä sijoittajien silmissä.

Laskurahoituksen avulla pk-yrittäjäkin voi hyödyntää pitkien maksuaikojen markkinatilannetta ja erottautua kilpailijoistaan. Tarjouskilpailussa esimerkiksi pörssiyhtiön tarjouspyyntöön voi factoringin avulla tarjota huoletta 90 päivän maksuehdon ja hinnoitella laskurahoituksen kustannuksen tuotteen tai urakan sisälle. Toisin sanoen: vaikka kilpailija tarjoaisi tuotteensa tai palvelunsa hieman halvemmalla, mutta vaatii 30 päivän maksuaikaa, kalliimpi tarjous 90 päivän maksuajalla voi hyvinkin voittaa tarjouskilpailun.

Raha on yrityksen työkalu

Pitkän maksuajan tarjoamisen lisäksi pk-yritys saa laskurahoituksesta välittömiä hyötyjä omaan päivittäiseen toimintaansa. Tuskin kukaan haluaa rahojaan kahden kuukauden päästä, jos toinen mahdollisuus on saada saatavansa heti. Liiketoiminnan ennustettavuus kasvaa, kun tietää saavansa rahat aina tilille laskun lähettämisen jälkeen.

Factoring on työkalu myös riskienhallinnan näkökulmasta. Kun kolmas osapuoli hoitaa saatavien koko elinkaaren – rahoituksesta perintään niin tarvittaessa – voi olla varma rahojensa kotiutumisesta.

Raha on työkalu. Ilman rahaa pk-yrityksellä ei ole työvoimaa, toimitiloja, kasvun mahdollisuuksia, ei oikeastaan mitään. Raha mahdollistaa peliliikkeitä, siksi se kannattaa kotiuttaa nopeasti.

30.8.2020
Joona_Riitahaara
Joona Riitahaara
liiketoimintajohtaja, Finlandia Finance Oy
joona.riitahaara@finlandiagroup.fi
p. 044 310 1629