Trump_hotel

USA: Isolaatio, Regulaatio, Elvytys?

Tarkastelussa USA:n isolaatiouhkakuvat, regulaation purkaminen, sekä avokätisempi finanssipolitiikka.

A. Väite: "USA vetäytyy 1930-luvun isolaatiopolitiikkaan"

Trumpin yllätysvoiton on sanottu tarkoittavan eristäytymistä ja paluuta menneeseen. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole, sillä aggressiivisia linjauksia on jo liennytetty. Trumpismi on ennemminkin muistutus siitä, että muutos tapahtuu hitaasti.

Tarkastellessamme maailmankaupan kehitystä ja arvojen muutosta sadan vuoden aikajänteellä on kehityksen kaari ja suunta selvä.  Toiseksi, yllätysvoitto tuo myös mieleen lausahduksen, jonka mukaan "äärimmäinen tasa-arvo ja populismi on vaarallinen yhdistelmä". Tätä voimme arvioida presidenttikauden alettua.

Yhtä kaikki, historian kulkuun kuuluu enemmän ja vähemmän uudistushaluiset presidentit. Kyseessä ei ole maailman loppu, emmekä lähiaikoina herää 1930-luvulta, uhkakuvista huolimatta.

Erityisen ongelmalliseksi uusien kauppaneuvotteluiden, etenkin tullien asettamisen osalle maista, aiheuttaa Maailman kauppajärjestön (WTO:n) ensimmäinen artikla. Sen mukaan kaikilla jäsenvaltioilla on velvollisuus suosia maita yhtä lailla – syrjimättä ulkomaisia yhtiöitä (Nk. Most Favoured Nation –periaate). Tämä seikka huomioon ottaen on haastavaa ennustaa, miten kauppaneuvottelut, tullit, rajoitteet tai tuet USA:ssa realisoituvat Euroopan Unionin alueella tai Kaukoidässä. Implikaatiot saattavat olla nähtävissä vasta vuoden tai kahden päästä.

Vaikutukset markkinoille

Pitkäaikaisia vaikutuksia kehittyvien maiden osakemarkkinoille, kuin myös EU:lle, jonka viennistä noin viidesosa suuntautuu USA:han, on hankala arvioida. Epävarmuus on joka tapauksessa lisääntynyt, jonka odotamme heijastuvan lähiaikoina negatiivisesti kehittyvillä markkinoilla.

Viime viikkojen aikana reaktiot ovat olleet osittain ylilyöntejä. Muun muassa informaatioteknologiaosakkeiden arvostustaso heikentyi vauhdilla, vaikka trumpismin ja isolaatiouhkien vaikutukset voivat mykistyä lähitulevaisuudessa.

Muun muassa Facebookin osakekurssi on kirjoitushetkellä heikentynyt noin 12 % lokakuun huipuista, hyvästä tuloksesta huolimatta. Yhtiö on velaton, kasvaa yli 30 % vuodessa ja sillä on runsaat vapaat kassavirrat. 

B. Regulaation purkajaiset

Viime vuosikymmenien aikana yrityselämän sääntelyn määrä on kasvanut rivakasti. Uutta sääntelyä on syntynyt selvästi enemmän kuin vanhaa on poistunut. Liittovaltiotasolla sääntelyn aiheuttamat kustannukset ovat kaksinkertaistuneet 20 vuodessa.  Tämä huomioon ottaen klassinen republikaanimantra "verot ja sääntely alas" lienee toimiva piristysruiske USA:n pankeille ja pk-sektorille, joka vastaa noin 50 % yksityisestä BKT:sta. Kangistavan sääntelyn purkaminen ja resurssien ohjaaminen lakiosastoilta tuottavaan työhön yhdessä elvyttävän politiikan kanssa pidentänee talouden noususykliä. Vaikutukset markkinoille

Etenkin pankkien kohdalla regulaation vähentäminen on toivottu uutinen: S&P 500 Banks -indeksi on noussut lokakuun pohjilta noin 20 %. Compliance-kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi 2008 finanssikriisin jälkeen. Aihetta sääntelylle tietenkin oli. Osviittaa regulaation mittakaavasta antaa se, että mahdollisesti muokattavana oleva Dodd–Frank-asetus on paisunut yli 22 000 sivun mittaiseksi. Nettomarginaalien suurentuessa pankit pysynevät parrasvaloissa 2017. Noususyklin jatkuminen puoltaa harkinnanvaraisten sekä kulutustuoteyhtiöiden menestystä. Ensimmäisestä esimerkkinä vaikkapa jalokiviyhtiö Tiffany.

 C. Uusi suurempi alijäämä

Uudet infrastruktuuriprojektit ja verojen leikkaaminen tulevat varmasti kasvattamaan ja hyödyttämään rakennus- ja materiaalisektoreita. Alijäämä tuo osaltaan myös nousupainetta korkoihin: USA:n 10-vuotisen velkakirjan korko on pompannut kuukaudessa 0,59 %.  Korko ja inflaatio-odotusten nousu avittaa myös aikaisemmin mainittujen pankkien osakekursseja. Tämän ohella puolustusmenojen odotetaan myös kasvavan, mikä välittynee sekä ase- ja puolustusteollisuuden tulokseen että kurssikehitykseen.

Korkojen nousu on johtanut dollarin ennätysnopeaan vahvistumiseen. EUR/USD on hieronut vaalituloksen jälkimainingeissa viime vuoden pohjia, treidaten jopa alle 1,06-tasoilla. Mikäli EKP:n QE-ohjelman tulokset ovat edelleen yhtä pettymystä, eivätkä euroalueen inflaatio-odotukset ja täten korot nouse, saattaa euro-taalapariteetti olla tuttu näky.

Lassi Harmainen, Finlandia Group