Tässä blogissa esitellään Finlandia Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen sijoituskohteina olevia yksittäisiä yhtiöitä. Finlandia Rahastoyhtiön osakerahastoja ovat Finlandia 2030 ja Finlandia Laatuyhtiöt.

Fjordkraft kasvaa ja konsolidoi – ja suojaa taantumassa

Norjan pörssiin listautui viime maaliskuussa mielenkiintoinen sähköyhtiö Fjordkraft, joka tarjoaa samalla kertaa sekä orgaanista kasvua, kasvua yritysostoista ja samalla hyvää suojaa, jos maailmantalous sattuisi ajautumaan taantumaan lähivuosina.

fjordkraft-finlandia-group

Fjordkraft perustettiin vuonna 2001 yhdistämällä kaksi pientä norjalaista sähköyhtiötä. Ensimmäiset kymmenisen vuotta yhtiön kasvu oli varsin maltillista, mutta uuden johdon ja strategian myötä yhtiö aloitti aggressiivisen kasvun vuonna 2013 ja tänä päivänä Fjordkraft on markkinaosuudeltaan Norjan ylivoimaisesti suurin sähkön vähittäismyyjä noin 18 prosentin markkinaosuudellaan.

Yhtiön toimintamalli on ollut jo vuosikausia erilainen perinteisiin sähköyhtiöihin verrattuna, jotka myös usein tuottavat sähköä. Yhtiö on keskittynyt pelkästään sähkön välittämiseen, eli se ostaa kaiken asiakkaidensa tarvitseman sähkön pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta. Yhtiöllä on ollut vahva fokus erinomaisen asiakaspalvelun tuottamiseen ja se onkin brändiarvoltaan ja kuluttajatyytyväisyysluvuiltaan Norjan tunnetuin ja parhain sähköyhtiö.

Yhtiön johdolla on vahva tausta teleoperaattoriliiketoiminnasta ja se onkin näkynyt mm. innovatiivisina palveluina, kuten sähkön ja mobiilidatan yhdistämisenä samaan palveluun. Kuluttajahan pitää tänä päivänä itsestään selvyytenä, että talossa pitää olla sähköt ja toimiva netti, niin miksei näitä kahta sitten yhdistettäisi toimivaksi ja kuluttajalle edulliseksi palveluksi?

Kasvua kahdella tavalla

Tänä päivänä Fjordkraft keskittyy sekä orgaaniseen kasvuun, jota tukee vahva brändi, korkea asiakastyytyväisyys ja kilpailukykyiset hinnat, mutta sen lisäksi yhtiö konsolidoi Norjan pirstaloitunutta sähkömarkkinaa ostamalla paikallisia pieniä kuntien tai kaupunkien sähköyhtiöitä, joiden pyörittäminen ei ole kuntien tai kaupunkien ydinosaamista.

Pienet sähköyhtiöt eivät ole kilpailukykyisiä suurien tehokkaasti toimivien sähköyhtiöiden kanssa, jolloin kaupunkien ja kuntien kannattaa mieluummin myydä ne esimerkiksi osakevaihtokauppana Fjordkraftille. Näin kunnalta poistuu taloudellinen riski, mutta se saa silti jatkossa markkinajohtajan kasvavasta osinkovirrasta itselleen osansa. Ja konsolidoitavaa Norjan markkinoilla riittää vielä, sillä pienimmillä, noin 65 sähköyhtiöllä, on yhteensä noin 31 prosentin osuus markkinasta.

Suojassa osakemarkkinoiden myrskyltä

Vaikka sähkön kysyntä on vuositasolla erittäin stabiilia ja kasvaa ehkä noin prosentin vauhtia (mm. sähköautojen määrä kasvaa Norjassa nopeasti), niin sähkön markkinahinnan vaihtelut voivat olla markkinoilla erittäin nopeita. Fjordkraft hyötyy näistä hinnanvaihteluista paranevan kannattavuuden kautta.

Jos sähkön markkinahinta laskee nopeasti, yhtiöllä on usein muutaman päivän viive aikaa muuttaa myös asiakkaan maksaman sähkön hinta halvemmaksi, mutta vastaavasti sähkön hinnan noustessa nopeasti voi yhtiö nostaa sähkön loppuhintaa asiakkaalle heti. Näin toimien yhtiöllä ei itsellään ole mitään hintariskiä, mutta mahdollisuus lisätuottoihin hinnan vaihteluissa. Fjordkraft ansaitsee sähkön ulosmyyntihinnasta keskimäärin vajaat 20 prosenttia niin sanottua vähittäismyyntimarginaalia, ja tästä liikevaihdosta yhtiö tekee käyttökatemarginaalia yli 40 prosenttia.

Yhtiön liiketoiminta on siis lähes täysin suojassa globaaleilta talouden trendeiltä. Vahva kannattavuus, hyvät kasvunäkymät ja korkea osinkotuottoprosentti (yli 6 %) antavat osakkeelle hyvää suojaa osakemarkkinoiden myrskyjen keskellä. Yhtiön osake on noussut noin 16 prosenttia viime kevään listautumisesta ja on itseasiassa tällä hetkellä kaikkien aikojen korkeimmalla tasollaan huolimatta viime kuukausien rajuista kurssiheilahteluista maailman osakemarkkinoilla.
Juuso-kenkkila-kuva-ja-yhteystiedot-2