MAAILMAN KESKILUOKAN KASVU VUOTEEN 2030 MENNESSÄ

”Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.” Tällaisella huomautuksella sijoittajia usein evästetään  harkitsemaan päätöksiään. Sama viisaus tarkoittaa kääntäen sitä, että tulevaisuuden tuotot löytyvät tunnistamalla, millaisia trendejä ja muutoksia lähivuosikymmenet tuovat maailmaan ja sen talouteen. Haluamme auttaa suomalaisia varautumaan tulevaan ja samalla hyötymään muutoksen tuomista mahdollisuuksista.

Katse maailman kasvavaan keskiluokkaan

Suomesta käsin katsottuna tulevaisuus näyttää haastavalta. Suomi ikääntyy ja huoltosuhde, eli työssä käyvien määrä suhteessa työelämän ulkopuolella oleviin ihmisiin, heikkenee. Talouskasvumme on lähivuosina kituliasta. Kaikki tämä johtaa siihen, että yhteiskuntamme kansalaisille tarjoama taloudellinen turva kaventuu ja jokaisen oma vastuu kasvaa.  Oman vaurauden kasvattamisesta tulevaisuuden turvaksi tulee välttämättömyys.

Koko maailman mittakaavassa talouden näkymät ovat onneksi toiset. Maailman kulutusvoimainen keskiluokka kasvaa lähivuosina voimakkaasti, aivan erityisesti Aasiassa. Vuoteen 2030 mennessä Aasian keskiluokkaisten ihmisten määrän arvioidaan nousevan noin puolesta miljardista yli kolmeen miljardiin. Maailman parhaille yhtiölle tämä tarkoittaa huikeita kasvunäkymiä ja sijoittajalle suuria mahdollisuuksia.

 
Huoltosuhde_graafi

Kolme miljardia uutta asiakasta maailman johtaville yhtiöille

Goldman Sachshin määritelmän mukaan keskiluokkaisen ihmisen ostovoimakorjatut tulot ovat vähintään 30 000 USA:n dollaria vuodessa. Tällä hetkellä maailmassa on tällaisia ihmisiä 2 miljardia ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n ennusteen mukaan vuonna 2030 jo 5 miljardia. Käytettävissä olevien tulojen kasvaessa ihmisten kulutustottumukset muuttuvat voimakkaasti. Pienituloisilla käytännössä kaikki tulot menevät ruoan ja asumisen kaltaisiin välttämättömyyksiin, mutta keskiluokkaisten ihmisten kulutuksesta jopa 75 % kohdistuu muihin asioihin, kuten kulutushyödykkeisiin, terveyteen, viestintään ja koulutukseen. Kulutustottumusten muutosten hedelmät poimitaan pitkäjänteisellä sijoittamisella yhtiöihin, jotka tuottavat kaikkea sitä, mitä kasvava keskiluokka haluaa. 

Kulutustottumus_graafi

”Pitää ymmärtää mitä maailma haluaa”

Goldman Sachsin ekonomisti George Cole kuvaa maailmantalouden murrosta näin: ”Maailma on muuttumassa hyödykkeiden aikakaudesta kuluttamisen aikakauteen. Tämän muutoksen realisoituminen tuo esiin uusia mahdollisuuksia sijoittajille. Avaintekijä on keskiluokkainen kuluttaja kehittyvillä markkinoilla. Seuraavien vuosikymmenten aikana keskiluokkaisten ihmisten kulutusvoima kehittyvillä markkinoilla aiheuttaa järisyttävän muutoksen globaaliin kulutukseen. Rakenteellisten mahdollisuuksien näkeminen kehittyvillä markkinoilla ei avaudu pelkästään makrotason kasvua katsomalla vaan ennen kaikkea mikrotason rahankäytön ja kulutuksen logiikan ymmärtämisellä. Toisin sanoen, pitää ymmärtää mitä maailma haluaa.” Sijoittajan kannalta tässä muutoksessa parasta on, että Aasian keskiluokkaistuminen on vasta aivan alussa.