Korko ei noussut – Fed odottaa oikeaa hetkeä

Vuonna 2006 Yhdysvaltojen talous kasvoi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 5,6 %, inflaatio oli yli 2 % ja työttömyys oli laskenut 4,6 %:iin. Se oli vuosi, jolloin Yhdysvaltojen keskuspankki on viimeksi nostanut ohjauskorkoaan. Korko ei noussut viimeisimmässä kokouksessakaan. Missä nyt mennään?

Yhdysvaltojen keskuspankin edellisestä koronnostosta on kulunut yhdeksän vuotta. Seitsemänä vuotena yhdeksästä ohjauskorko on ollut käytännössä 0 %. Finanssikriisi ja sitä seuranneet hitaan talouskasvun vuodet pakottivat keskuspankin ylläpitämään erittäin elvyttävää rahapolitiikkaa aina tähän päivään asti. Nollakorko ja QE-ohjelmat (Quantitative Easing) velkapaperiostoineen ovat olleet arkipäivää monen vuoden ajan.

Miltä Yhdysvaltojen taloustilanne näyttää tänään?

  • Talouskasvu palautunut 2–3 %:iin.
  • Työttömyys laskenut lähes 5 %:iin (alimmalle tasolleen 7,5 vuoteen).
  • Yksityinen kulutus kasvaa.
  • Asuntomarkkinat jatkaneet elpymistään.
  • Inflaatio pysynyt matalalla tasolla.

Kaiken kaikkiaan talous on jatkanut asteittaista elpymistään. Nämä asiat huomioiden ei ole ihme, että markkinat odottavat, milloin Yhdysvaltojen keskuspankki Fed päättää monta vuotta kestäneen elvyttävän politiikkansa ja nostaa ohjauskorkoaan.

”Yhdysvaltojen keskuspankin edellisestä koronnostosta on kulunut yhdeksän vuotta.”

FED – ARVOSTETTU JA SEURATTU

Yhdysvaltojen talous on hyvin dynaaminen moneen muuhun talouteen verrattuna. Niin on myös sen keskuspankki Fed. Sen tärkeimmät tavoitteet ovat täystyöllisyys, hintavakauden säilyttäminen (inflaatio) ja pitkien korkojen pysyminen maltillisella tasolla. Saavuttaakseen tavoitteensa Fed toimii monia muita keskuspankkeja ripeämmin sekä nousu että laskusuhdanteissa. Siksi Fed onkin arvostetuin ja seuratuin kaikista maailman keskuspankeista.

KOKOUS KORONNOSTOSTA

Vuoden seuratuimpia tapahtumia oli viime torstain keskuspankin avomarkkinakomitean, FOMC (Federal Open Market Committee) korkokokous. Virallisissa ennusteissa vähemmistö odotti koronnostoa kyseisessä kokouksessa, mutta monet kuitenkin toivoivat sen tapahtuvan. Markkinoiden huomiossa oli etenkin korkopäätöksen jälkeinen tiedotustilaisuus, josta odotettiin osviittaa siihen, miten keskuspankki näkee nykyisen taloustilanteen ja milloin sekä millä vauhdilla ohjauskorkoa lähdetään nostamaan.

Korkoa ei nyt nostettu, mikä toisaalta on myönteinen asia osakemarkkinoiden kannalta. Keskuspankin aavistuksen varovaiset kommentit taloustilanteesta tulivat kuitenkin pienenä yllätyksenä. Monet yllättyivät, että keskuspankki nosti esiin riskit liittyen Kiinan talouskasvun heikentymiseen ja tätä kautta maailman talouskasvuun ja niiden vaikutukset inflaatioon. Tämä yllätti siksi, että niillä oli selvä painoarvo keskuspankin päätöksessä olla nostamatta korkoa.

Aikaisemmin Fed on sanonut, että se uskoo inflaation nousevan kohti kahden prosentin tavoitettaan työllisyyden lisääntymisen (työttömyyden alenemisen kautta) kautta. Nyt vaikuttaa siltä, että keskuspankki antaa enemmän painoarvoa inflaatiolle ja kansainvälisille tapahtumille kun työllisyyskehitykselle. Selvää on, että kehittyvien markkinoiden hidastunut talouskasvu ja raaka-aineiden merkittävä hinnanlasku vaikuttavat myös Yhdysvaltoihin ja etenkin yhdysvaltalaisiin yrityksiin. On kuitenkin muistettava että maan talous ja sen kasvu on erittäin kulutusvetoinen eikä siksi niin riippuvainen muusta maailmasta.

”Kaikista paras ratkaisu markkinoiden kannalta olisi mielestämme se, että Fed nostaisi ohjauskorkoaan.”

MITÄ KORONNOSTO MERKITSISI?

Talouden kannalta prosentin neljäsosan tai puolikkaan ohjauskoronnostolla ei ole juurikaan merkitystä, mutta sen signaaliarvo on suuri, pitkän elvytysjakson jälkeen. Oman epävarmuuden tuo myös se, että markkina osittain pelkää ensimmäistä koronnostoa seuraavan sarja koronnostoja.

Ymmärrettävästi Fed on kuitenkin varovainen koronnoston suhteen, koska se ei halua hermostuttaa markkinaa. Rahapolitiikan kiristäminen samalla kun monet muut maailman keskuspankit (esim. Eurooppa, Japani, Britit) elvyttävät voimakkaasti talouksiaan asettaa omat haasteensa, koska keskuspankki ei myöskään halua vahvistaa valuuttaa liikaa, joka toisi painetta jo nyt alhaiselle inflaatiolle.

Toisaalta koronnosto olisi hyvä asia, koska se kuvastaisi keskuspankin uskoa Yhdysvaltojen talouskehitykseen, ja siihen että talouskasvu on vakaalla pohjalla. Kaikista paras ratkaisu markkinoiden kannalta olisi mielestämme se, että Fed nostaisi ohjauskorkoaan (ja sitä kautta poistaisi tämän epävarmuuden markkinoilta), mutta samalla indikoisi selvästi, että seuraavat koronnoston tulevat vähitellen hitaasti eikä ensimmäinen nosto tarkoita automaattisesti koronnostojen sarjaa.

TULEVAISUUS

Viime viikon kokouksen ja puheiden jälkeen pidämme epätodennäköisenä, että ohjauskorkoa nostettaisiin heti Fedin seuraavassa kokouksessa lokakuussa. Odotamme kuitenkin syksyn aikana saatavien talouslukujen olevan myönteisiä ja talouskasvun jatkavan hyvänä. Uskomme etenkin työmarkkinan ja yksityisen kulutuksen kehittyvän suotuisasti loppuvuonna, ja täten Fedin nostavan ohjauskorkoa joulukuussa. 

Tomas-Haga-Yhteystiedot